Connecting Stockholm vill föra samhällsutvecklingen framåt. Vi är en lokal samarbetspartner som tar ansvar och utvecklar ett hållbart resande. Vi värnar om samhället och människorna i Stockholm.

Hör av dig!

Så här kommer du i kontakt med oss på Connecting Stockholm