Vi är ett svenskt företag med stark, lokal förankring där lokal expertis kombinerats med erfarenheter från de internationella ägarbolagen. Med expertkunskap, gedigen erfarenhet och kraftfulla resurser har vi möjlighet att arbeta tryggt och långsiktigt.

Våra värderingar

Vi är resultatdrivna

Vi gör skillnad på riktigt. Genom att noggrant följa upp och utvärdera varje process förbättrar vi vårt sätt att arbeta och skapar nya innovativa lösningar. Vi är flexibla, datadrivna och alltid redo att – med små förändringar eller genomgripande omställningar – anpassa oss efter våra kunders ständigt föränderliga behov. Vi använder våra resurser ansvarsfullt och vi gör hållbara val. Vi värdesätter och investerar i såväl våra kollegor som kunder genom att utnyttja ny teknik och smarta, digitala lösningar.

Vi är passionerade

Vi är engagerade och hängivna mobilitetsexperter och vi är stolta över att leverera en säker och tillgänglig resa varje dag. Vi tror på att stärka varandra och tillsammans strävar vi ständigt efter att höja kvaliteten på våra tjänster. Vår kultur bygger på förtroende och varje enskild kollega är viktig för att vi ska kunna överträffa våra kunders förväntningar. Vi väntar inte på möjligheter – vi skapar dem! Vi älskar utveckling och vi rör oss ständigt framåt tillsammans med våra partners. Vårt mål är att öka mobiliteten och göra det enklare för människor att nå varandra.

Vi är relationsbyggare

Vi bygger relationer – det ligger i vårt DNA.
Vi älskar att samarbeta och vi är övertygade om att starka nätverk, som bygger på ömsesidigt förtroende, mångfald och inkludering, är nyckeln till framgång. Vi tror på öppenhet och transparens, och vår största tillgång är människorna omkring oss. Tillsammans bygger vi en kultur som gör det möjligt att – gång på gång – överträffa förväntningarna hos våra samarbetspartners, intressenter och kunder.

Några ord från vår VD

Vi är Connecting Stockholm

Vi är ett svenskt företag, med stark, lokal förankring som får inspiration från våra internationella ägare. På så sätt får vi det bästa av två världar! Genom att tillämpa global erfarenhet kan vi bidra till att utveckla Stockholms tunnelbana till en av de mest innovativa och framåtsträvande i världen. Trygghet och säkerhet står alltid i fokus för vår kundupplevelse. Vi har god förståelse och kunskap om de förändringar och utmaningar som kan uppstå i en komplex verksamhet som tunnelbanan. Vi ser även vikten av att samarbeta och bygga relationer med alla de aktörer som driver och utvecklar tunnelbanan – här vill vi vara navet. Vi är fast dedikerade att leverera resor som är säkra och tillgängliga – varje dag, dygnet runt. Vi länkar samman människor och platser, vi knyter samman Stockholm, vi är Connecting Stockholm.

Matt Kinane, CEO Connecting Stockholm

De två bolagen


Go-Ahead Group är en koncern med 27 000 medarbetare, långsiktiga ägare och en rad spännande uppdrag.

Go-Ahead ansvarar för en av Storbritanniens största järnvägsfranchise, GTR – Govia Thameslink Railway. 23 % av alla tågresor i Storbritannien görs med Go-Ahead. Go-Ahead London har fler resenärer än någon annan bussoperatör i England. Varje år görs över en miljard resor världen över inom Go-Ahead Group.
 
Koncernen är också etablerad i Australien, Irland, Singapore och i Norden. Sedan 2019 bedriver Go-Ahead tågtrafik på Sörlandsbanan, Jaerbanan och Arendalsbanan i Norge och i mars 2022 förvärvades även Flexbuss Sverige AB i Nybro.


ComfortDelGro (CDG) är ett av världens största transportföretag med en global arbetsstyrka, aktieägare och representation.

Koncernen bildades den 29 mars 2003 genom en sammanslagning av två transportföretag – Comfort Group och DelGro Corporation. Båda startade sin verksamhet på 1970-talet och hade vid tiden för sammanslagningen vuxit till att bli framgångsrika börsnoterade transportföretag. Efter sammanslagningen har ComfortDelGro expanderat kraftigt och verkar nu i sju länder.

Förutom att vara marknadsledare i Singapore, där CDGs dotterbolag SBS Transit framgångsrikt driver tunnelbanan, är ComfortDelGro verksam i sju länder, från Storbritannien till Nya Zeeland. Företaget har en global flotta på cirka 34 000 fordon och 23 000 anställda.